De gemeente Castricum heeft jaarlijks bedrag beschikbaar voor het aangezicht en de leefbaarheid van de dorpen binnen de gemeente.

Heb jij een mooi idee voor Limmen, dan ligt er €185.000,- op je te wachten

Je leest het goed, honderdvijfentachtigduizend euro. De gemeente Castricum heeft jaarlijks dit bedrag beschikbaar voor het aangezicht en de leefbaarheid van de dorpen binnen de gemeente. Henk Ruijter is namens de gemeente programmaleider van het programma ‘Versterking winkel- en verblijfsgebieden’. Hij vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het programma en over het budget dat jaarlijks beschikbaar is.

Ruijter vertelt dat het programma voortkomt vanuit de crisisperiode waarin de winkeliers in de problemen kwamen. ,,Zo’n zeven jaar geleden is het gestart door een opdracht van de toenmalige wethouder financiën, Hilbrand Klijnstra. Hij heeft toen het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord een onderzoek laten doen in Castricum. Ze wilden kijken of er mogelijkheden waren om winkelgebieden bruisender en levendiger te maken. Daarop is een visiedocument geschreven. Het Ontwikkelingsbedrijf startte zelf met het programma, maar moest daarna op zoek naar een programmaleider. Door ervaring, onder andere met het opzetten van het Ondernemersfonds in Castricum, kwam men bij mij terecht.” Aanvankelijk was er niet echt een budget en moest het geld uit de middelen van de verschillende afdelingen van de gemeente komen. Ruijter vervolgt: “Wethouder Ron de Haan heeft bewerkstelligd dat nu jaarlijks het bedrag van €185.000,- beschikbaar is. Sinds drie jaar is er dus een budget. Dat bedrag is bestemd voor de verschillende lopende projecten.”

Werkgroep
De programmaleider werkt nauw samen met de ambtenaren, de buurtregisseurs en de wethouder. “Wat ik doe is betrokkenen mobiliseren. Dat kunnen inwoners zijn of ondernemers. Afhankelijk van wat en waar wordt dat een werkgroep. Met die werkgroep ga ik aan de gang om de plannen verder uit te werken. Die uitwerking gaat naar de gemeente met een begroting. Door de betrokken ambtenaren wordt er nog advies gegeven. Dan neemt het college er een besluit over. Ik fungeer als aanjager, leid de werkgroepen en fungeer als tussenpersoon, als oliemannetje.”

Winkel- en verblijfsgebieden is een breed begrip. Maar welke ideeën komen in aanmerking voor ondersteuning? “We zijn in Castricum begonnen met laaghangend fruit”, zegt Ruijter. ,,We hebben van buiten Castricum parkeerrouting verzorgd, zowel naar Geesterduin als naar De Brink. Vandaaruit hebben we ook wandelroutes gemaakt, naar de dorpskern en bijvoorbeeld richting Huis van Hilde. In de Dorpsstraat zijn fietsenrekken verplaatst naar de overkant. Horecabedrijven konden hierdoor een terras maken voor hun deur. En wat ik een heel leuk project vind, is de streekmarkt in Bakkum. Samen met de ondernemers kwamen we tot dit idee en het is nu een leuk Frans marktje geworden.” In veel gevallen is sprake van cofinanciering. Ruijter vertelt hoe men in Limmen slim, samen om kan gaan met het budget. ,,Voor bijvoorbeeld het opwaarderen van het Bakkerspleintje is er een bedrag uit het budget beschikbaar gesteld en hebben de ondernemers aan het plein, het Ondernemersfonds en Symbion ook een bijdrage geleverd. Binnen die kaders moet ook Limmen gaan denken.”

Voorwaarden
Op een gegeven moment gaven de buurtregisseurs aan dat er nu ook iets in Limmen en Akersloot moet gebeuren in het kader van ‘Versterking winkel en verblijfsgebieden. Ruijter: ,,Ze waren op zoek naar een Henk Ruijter in Limmen. Toen vond men  dat het dan ook wel die uit Castricum kon zijn.”  En zo geschiedde. Maar zitten er voorwaarden aan de aanvraag? ,,Het moet bijdragen aan de interactie tussen ondernemers en inwoners en het moet bijdragen aan saamhorigheid. In Limmen is dat laatste wel goed geregeld.”

Nog één laatste tip van het oliemannetje. ,,Als ondernemers moet je nadenken over hoe je het dorp Limmen zó leuk kan maken dat Limmers in Limmen blijven om hun inkopen te doen. Bij voorkeur werk ik met een werkgroep, waardoor je een groter draagvlak hebt. Zorg dat je vertegenwoordigers vanuit je ondernemersvereniging hebt, maar zorg ook dat je omwonenden betrekt bij plannen. Het is zeker verstandig om mij een plek te geven in het proces. Ik ben niet voor niets programmaleider.”  

Heb jij een idee om Limmen nog mooier, gezelliger, beter bereikbaar of prettiger leefbaar te maken. Neem dan contact op met Ondernemend Limmen. Via de vereniging wordt je in contact gebracht met de juiste persoon om jouw idee om te zetten in iets prachtigs voor ons dorp!  

Dirk-Jan Kaan  (Kaan Teksten)