Privacybeleid

Ondernemend Limmen gebruikt de door haar leden verstrekte data uitsluitend voor de verenigingsadministratie, daaronder begrepen facturatie en informeren van de betrokkene. Wij delen geen informatie met anderen, tenzij wij op goede grond van mening zijn dat wij daartoe door wet of daarmee gelijk te stellen regelgeving gehouden zijn. Indien een derde vraagt om verenigingsleden te informeren doen wij dat door die informatie vanuit de vereniging aan de leden toe te zenden op het door hun verstrekte e-mailadres.

De secretaris van Ondernemend Limmen treedt op als aanspreekpunt voor privacy kwesties. Hij of zij is bereikbaar via het e-mailadres secretaris@ondernemendlimmen.nl

Ledenlijst
Alle leden die bedrijfslid zijn worden getoond met bedrijfsnaam en eventuele doorlink naar de eigen site. Indien u geen vermelding wenst in de lijst dan kunt u een mail sturen naar secretaris@ondernemendlimmen.nl