Ondernemer belicht... De vijf vragen aan:

Marcel Wester - (GP Groot)

Hoe is het om zo’n groot bedrijf te leiden?
Sinds 31 december jl. is GP Groot de grens van 1.000 medewerkers gepasseerd. Dat is natuurlijk een enorme mijlpaal in onze ruim 100 jarige geschiedenis. Binnen GP Groot zijn er naast een directieteam veel leidinggevenden en wij streven ernaar de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen. Ik heb – sinds 2006 – de eindverantwoording.

Het afgelopen jaar stond GP Groot – mede door de Corona pandemie – voor nieuwe uitdagingen. Wij werden meer dan ooit tevoren geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze manier van leven en zaken doen. Dingen die voorheen vanzelfsprekend waren bleken dat ineens niet meer te zijn en we werden nog meer dan anders gedwongen op zoek te gaan naar een nieuwe manier van leven en werken, waarbij thema’s als klimaatverandering, vervuiling en sociaaleconomische ongelijkheid aan de orde zijn.

GP Groot streeft ernaar om in alle marktsegmenten waarin zij actief is, brandstoffen en oliehandel, afvalinzameling en –recycling en infra en engineering concrete oplossingen te bieden die helpen de energietransitie en de circulaire economie mogelijk te maken. Immers, de circulaire economie en energietransitie zijn de belangrijkste pijlers voor de toekomst. De dienstverlening van GP Groot valt onder de zogenaamde “vitale sectoren”, waardoor ook tijdens de Corona pandemie de werkzaamheden doorgang konden hebben.

Wat geeft jou de meeste voldoening?
Ik word blij als ik zie en hoor dat de dienstverlening van GP Groot wordt gewaardeerd. Met vele klanten bestaat al een jarenlange relatie. In de klanttevredenheidsonderzoeken komt de waardering die klanten voor onze dienstverlening hebben tot uiting.  Wat mij ook voldoening geeft is als ik hoor dat GP Groot bekend staat als een goede, sociale en betrouwbare werkgever. De wisselwerking van het kunnen rekenen op elkaar – werkgever/werknemer – vind ik zeer belangrijk. Ook geeft mij voldoening dat wij als bedrijf continu in beweging zijn om nieuwe uitdagingen op te pakken.

Wat is de grootste uitdaging voor een succesvolle onderneming
Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zonder goed gemotiveerde en klantvriendelijke medewerkers ben je nergens als bedrijf. Daarnaast is een solide financiële basis noodzakelijk om te kunnen innoveren, expanderen en overleven in geval van hele moeilijke omstandigheden, zoals nu bijvoorbeeld de corona pandemie.

Welk LOV lid zou jij willen voordragen?
Ik zou graag Mats Winder van Winder Limmen willen voordragen. Winder Limmen is net als GP Groot een familiebedrijf.

Welke vragen zou jij hem of haar willen stellen.
De vragen die mij zijn gesteld zijn ook prima vragen voor Mats.

Meer weten over GP Groot? Klik hier voor de website.