Ondernemer belicht... De vijf vragen aan:

Harry Zandbergen - (YoungResultants)

Hoe heb jij de Corona periode ervaren in jouw werk?
Laat ik zeggen dat de coronaperiode de inzet en enthousiaste groei van onze activiteiten (zoals we die bij de start 3 jaar geleden hebben ervaren) deed stagneren, maar dat we hierover niet mogen klagen in vergelijking met wat er om ons heen is gebeurd bij vele andere ondernemers. Bij de bestaande opdrachtgevers bleven we van harte welkom, maar vorig jaar gingen letterlijk de deuren dicht bij veel ondernemers en werd daarmee de gelegenheid om nieuwe opdrachten te starten minimaal.
Potentiële opdrachtgevers namen begrijpelijk een pas op de plaats en sommige zijn zelfs helaas in overlevingsstand terecht gekomen. Zeer spijtig voor de betrokkenen, maar tegelijkertijd voor hen juist ook de kans voor bezinning en om daarmee aan je eigen organisatie te werken. Even reflecteren welke verantwoordelijkheden er op je schouders liggen, welke risico’s dit met zich mee brengt, welke activiteiten toekomstbestendig zijn en welke nieuwe markten, producten of diensten je eigenlijk al veel eerder had willen starten, maar waar het nog niet eerder van gekomen is door alle drukte. En om te kijken of de organisatie goed genoeg is voor de toekomst, alle posities kwalitatief voldoende ingevuld zijn en er nog groeimogelijkheden zijn.
Inmiddels komen deze vraagstukken en opdrachten weer volop op gang en daar help ik graag bij.

Hoe werf jij jouw potentiële klanten die dan door jouw YoungResultants mensen worden geholpen?
De meeste klanten komen via het netwerk en van horen zeggen welke bijdrage ik heb kunnen leveren aan organisatieontwikkeling bij bedrijven. Dat is ook de fijnste route, aanbevelingen van tevreden klanten. Het begint daarna vaak door samen een kop koffie te drinken, ervaringen uit te wisselen en door mij in vertrouwen te vertellen waar je als ondernemer tegenaan loopt. Met mijn ervaring kan ik je vaak dan al richting geven, door ideeën aan te dragen voor het vinden van een mogelijke oplossing.
Als de ondernemer besluit hiermee aan de slag te willen, dan ga ik vervolgens helpen door samen te zorgen dat deze ambities uitgevoerd en gerealiseerd gaan worden. Hier komen dan de YoungResultants bij kijken.

Hoe werf  jij (aan) jouw YoungResultants?
Eerst even uitleggen wat een YoungResultant is. Een YoungResultant is een jong hbo of universitair talent, meestal nog student, die door mij begeleid wordt. Deze helpt de taken of vraagstukken bij de opdrachtgevers te realiseren. Ze zijn er met allerlei verschillende studieachtergronden; technisch, commercieel, administratief, personeel of IT. Eigenlijk alle disciplines waar een ondernemer mee te maken krijgt, maar waar hij meestal zelf niet zijn passie, kwaliteit en/of geduld mee heeft.
De keuze voor een studierichting lijkt momenteel wel oneindig, jongeren weten meestal nog niet zo goed wat ze later willen worden en voor de werkgevers zijn al die studierichtingen vaak in ‘fancy’ engelse termen een groot vraagteken. Daardoor is er, mede door het generatieverschil, vaak een vooroordeel over de jongeren. Ik zie daarentegen de enorme kwaliteiten van deze generatie. Het zijn multitaskers en hun opleiding is niet altijd bepalend, maar het gaat meer om het karakter van het talent en het geven van vertrouwen. Het antwoord op de vraag hoe ik aan deze YoungResultants kom, is dat mijn zoon Joran middenin in deze leeftijdscategorie en doelgroep zit en daarom veel jongeren kent en aandraagt. Daarnaast hebben wij ons kantoor bij Hogeschool Inholland in Alkmaar, dus dicht bij het vuur. We geven daar gastcolleges en scouten zo vroegtijdig nieuw talent.

Waar sta jij over 5 jaar met jouw bedrijf en hoe is de toekomst voor dit soort bedrijven?
Ik zie het als mijn missie om de ondernemers en managers van nu, meestal tussen de 45 en 55 jaar, te helpen bij het ondernemen en te verbinden met de jongste generatie op de arbeidsmarkt en deze jongste generatie vroegtijdig kennis te laten maken met het ondernemen en het leiding geven aan ondernemingen om ook voor de toekomst prachtige MKB-ondernemingen te behouden en nieuwe te laten ontstaan. MKB-bedrijven zijn belangrijk voor de samenleving, zie maar hoeveel activiteiten gerealiseerd kunnen worden in een dorp als Limmen met steun van de lokale ondernemers. Heerlijk toch!
De vergrijzing zorgt de komende jaren voor nog meer vraag naar opvolging. Hier kan je niet vroeg genoeg mee beginnen, want je zal moeten wennen aan de inbreng van jonge mensen en nieuwe ontwikkelingen. Jonge mensen willen heel graag samenwerken maar laten zich niet zomaar verleiden om al je taken en verantwoordelijkheden over te nemen dus het proces duurt langer dan je wenst. Ook de exponentiële snelheid waarmee ontwikkelingen als duurzaamheid, automatisering, big data, social media etc. op ons afkomt en vat krijgt op de bedrijfsvoering is iets om rekening mee te houden. Gewenst of ongewenst, maar je zal continu in beweging moeten blijven en meegaan in de ontwikkelingen. De vraag om samen met YoungResultants te ondernemen verwacht ik daarom de komende jaren te zien toenemen. Het is belangrijk, leerzaam en je blijft er zelf ook alert bij voor de toekomst!

Waar is het idee ontstaan om Limmencello te produceren?
Eén van onze jonge talenten was een gepassioneerd liefhebber van limoncello. Hij heeft ons geënthousiasmeerd voor de echte smaak van limoncello die op authentieke en ambachtelijke wijze wordt geproduceerd met de beste citroenen uit Italië en een relatief hoog alcoholpercentage om de citroensmaak maximaal terug te proeven. De woordspeling met Limmen had ik snel gemaakt en zo is het product Limmencello geboren. Op mijn 50e verjaardag hebben we familie en vrienden met Limmencello laten kennismaken en na hun welbevinden is de vraag op gang gekomen. Sindsdien heeft mijn vrouw Suzanne de bedrijfsvoering opgepakt en heeft zij er met haar enthousiasme voor gezorgd dat er inmiddels vele verkooppunten zijn en dat er telkens een team van vrijwilligers klaar staat om te helpen bij de productie. Limmencello is haar bedrijf en ze heeft als doel om Limmencello ook buiten de regio naamsbekendheid te geven en op de (menu)kaart te krijgen.

Welk volgend lid van Ondernemend Limmen zou jij vragen willen stellen en welke 5 vragen zijn dat?
De volgende persoon aan wie ik de 5 onderstaande vragen zou willen stellen is : Fred Al van TimeChimp

  1. Wat is TimeChimp voor een bedrijf?
  2. Voor welke bedrijven is TimeChimp te gebruiken
  3. Waar liep je het meest tegenaan toen het bedrijf begon te groeien nadat jullie het met zijn 2e zijn begonnen?
  4. Wat zouden niet tech bedrijven van tech bedrijven zoals TimeChimp kunnen leren?
  5. Waar staat TimeChimp over 5 jaar?
  6. Welk volgend lid van Ondernemend Limmen zou jij vragen willen stellen en welke 5 vragen zijn dat?

Meer weten over YoungResultants? Klik hier voor de website.