Ondernemer belicht... De vijf vragen aan:

Joke Mooij

Mooij Zorg

Vertel eens; wat is Mooij zorg voor onderneming?
Allereerst Linda, dank je wel voor deze mooie uitnodiging en kans om wat meer over mezelf en Mooij Zorg te vertellen binnen onze actieve vereniging “Ondernemend Limmen”.
In 2009 ben ik gestart met Mooij Zorg naast mijn functie als beleidsmedewerker kwaliteit bij Unive en later landelijk werkend bij VGZ. Ik was die periode verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg, klachtenbehandeling en materiele controle binnen de langdurige zorg. Deed dit samen met een zeer inspirerend team waarbij de zorgvrager voorop stond. Er werd strak gestuurd op een juiste toepassing van, – beheer van en controle op de vele miljoenen die wij in Nederland maandelijks aan de Wlz (wet langdurige zorg) afdragen om deze zorg te bekostigen. Hierbij waren mijn werkervaringen binnen de (wijk)verpleging, psychiatrie, opvang asielzoekers en politiek van wezenlijk belang. Wij hebben veel innovatieve projecten en nieuwe zorgconcepten gerealiseerd, o.a. Geriant (dementiezorg) en de mantelzorgmakelaar. Mijn werkzaamheden bij VGZ eindigde in 2015 vanwege de laatste fase binnen een fusie traject.

Zoals hierboven aangegeven was ik met Mooij Zorg al actief vanaf 2009 en besloot in 2015 mij volledig te concentreren op mijn eigen onderneming. Binnen Mooij Zorg ondersteun ik al vele jaren zorgvragers en/of gemachtigden bij vragen over: -passende zorg en wonen; -klachten; -geschillen en problemen over de ingezette zorg vanuit de Wlz; -de Zorgverzekeringswet; – het Persoons gebonden budget en de WMO. Verder ondersteun ik bij het aanvragen van indicaties, adviseer ik over de laatste levensfase en het (levens)testament en de gerelateerde financiering. Hierbij komt ook mijn opleiding tot beschermingsbewind en mentorschap goed van pas.

Naast Mooij Zorg heb ik In 2018 de kans gekregen om in te schrijven op een contract met het Zorgkantoor. Na de gunning ben ik sinds 2019 ook mede eigenaar van de maatschap Centrum OCO (onafhankelijke clientondersteuning) en ik werk samen met een enthousiast team onafhankelijke clientondersteuners in de regio Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Wij kunnen de meeste zorgvragers met een Wlz indicatie of een aanvullende zorgverzekering kosteloos ondersteunen bij hun vragen. Meestal komen de meer ingewikkelde zorgvragen op ons pad waarbij maatwerk nodig is.

Wie heeft jou destijds geïnspireerd om eigen ondernemer te worden?
Ontdekken hoe theorie en praktijk in elkaar passen is altijd mijn drijfveer geweest. Jaren geleden wilde ik al een eigen bedrijf beginnen, toen in de houtbewerking. Het proces van creëren, in combi met het ontdekken hoe alle benodigde machines werken, sprak mij aan. Dit is het niet geworden. Vervolgens heeft een dierbare vriendin in 1990 mij geïnspireerd om naast mijn verpleegkundige ervaring, een wetenschappelijke studie te volgen in gezondheidswetenschappen. Een fantastische verbreding van mijn kennis en mogelijkheden. In 2009 ben ik daarom gestart met Mooij Zorg omdat ik zag dat mensen en organisaties in toenemende mate het spoor bijster raakten in Zorg land. De combinatie beleid en praktijk stelt me in staat om zorgvragen aan te pakken en waar mogelijk op te lossen. Mijn passie is om beleidskaders daadwerkelijk te verbinden met eigen regie en kwaliteit van leven.

Wat geeft jou de meeste voldoening?
Vanuit de eigen regie van de zorgvrager en/of diens gemachtigde ondersteuning bieden aan het oplossen van de vraag, de zoektocht of een klacht. En, om samen met de zorgvrager te zoeken naar de mogelijkheden om goede en passende zorg in te zetten. Daar ga ik voor, altijd en overal!.

De meeste voldoening krijg ik door in mijn werk het belang van de zorgvrager centraal te stellen.

Op welk gebied denk jij dat de Limmer ondernemers elkaar nog beter zouden kunnen versterken?
Er is veel kennis, kunde en talent aanwezig bij de Limmer Ondernemers. Vraag voor mij is hoe wij dit op een structurele manier kunnen delen. In combinatie daarmee zou ik nieuwe leden iets meer willen aanbieden gericht op integratie “oude en nieuwe leden”. Denk hierbij ook aan het toewijzen van een “mentor of maatje” en b.v. door het geven van presentatie en/of het organiseren van een themabijeenkomst georganiseerd door een “oud” lid tezamen met een “nieuw” lid.

Waar staat Mooij Zorg over 5 jaar?
Nog steeds actief in het ondersteunen van kwetsbare zorgvragers. Mijn wens/droom is dat wij het rustiger krijgen omdat daarmee de rust en ook voldoende aanbod in het zorglandschap weer is teruggekeerd. Momenteel loopt een aanbesteding bij een gemeente en hebben wij zojuist bericht gekregen dat wij een voorlopige gunning hebben gekregen. Wordt vervolgd.

Welk volgend lid van Ondernemend Limmen wil jij de volgende vragen stellen en welke 5 vragen zijn dat?
Graag wil ik de volgende vragen stellen aan Piet van der Steen van Boerderij Stetzicht. Beste Piet, ik heb op een leden avond met je gesproken over de veelzijdigheid van je carrière- en levenspad en wil daar graag meer over weten en dit delen.

  1. Piet, wat is Boerderij Stetzicht voor onderneming en wat betekent deze voor jou?
  2. De boerderij staat op een stukje historisch Limmen, kan je daar wat meer over vertellen?
  3. Je bakt met veel enthousiasme heerlijk gebak voor een goed doel, vertel eens.
  4. Je hebt ook ervaring als mantelzorger, naast al je werkzaamheden. Hoe heb je dit gecombineerd?
  5. Waar staan jij en boerderij Stetzicht over 5 jaar?
  6. Welk volgend lid van Ondernemend Limmen wil jij de volgende vragen stellen en welke 5 vragen zijn dat?

 

Meer weten over Mooij Zorg? Klik hier voor de website.