Ondernemer belicht... De vijf vragen aan:

Jack van Duijvenbode

BouwVisie

Vertel eens wat meer over Bouwvisie en wat jullie precies doen?
Ik zal mij kort even voorstellen. Mijn naam is Jack van Duijvenbode geboren in 1963, opgegroeid in IJmuiden en ik woon momenteel met vrouw en hond (de kinderen zijn uitgevlogen) in Krommenie. Ik ben geschoold in de accountancy en sinds eind jaren 80 woonachtig in de Zaanstreek waar ik ruim 25 jaar werkzaam ben geweest bij Knap Transportgroep in Wormerveer. Ja, inderdaad een concullega van Zandbergen Transport, waar wij altijd een goede band mee hebben gehad en nu als “dorpsgenoten” nog steeds hebben. Sinds begin 2017 ben ik als financieel directeur lid van het directieteam van BouwVisie en voer ik samen met de algemeen directeur Marco Sluijs de directie over dit prachtige bedrijf.
BouwVisie houdt zich vooral bezig met advisering en expertise op het gebied van Grondverwerving en Schademanagement voor infrastructurele-, civieltechnische-, als ook bouwkundige projecten. Op dit moment zijn we vooral betrokken bij projecten in opdracht van Rijkswaterstaat rondom de aanleg van Rijkswegen in de Randstad. Daarnaast hebben we een bedrijfsonderdeel Geotechniek dat zich bezighoudt met survey en monitoring ook met name bij deze projecten. Denk hierbij aan hoogtemetingen en deformatiemetingen van omgeving en gebouwen door onze landmeters en maatvoerders. Met gespecialiseerde apparatuur waarover wij beschikken kunnen we nauwkeurig meten welke zettingen zich mogelijk voordoen. Daarnaast beschikken we voor schadepreventieve monitoring over een uitgebreid arsenaal aan meetapparatuur en vakkundig opgeleid personeel om deze monitoring uit te voeren. Dit alles doen we met een groep van 25 enthousiaste collega’s vanuit onze vestigingen in Limmen en Heemskerk.

Wat is jullie ‘band’ met Limmen?
Onze band met Limmen is eind jaren 90 ontstaan. BouwVisie is gestart vanuit de Zaanstreek maar groeide uit haar huisvesting aldaar. In Limmen aan de Enterij, waar we nu nog steeds gevestigd zijn, werd ons huidige pand gebouwd. Voor ons destijds een ideale plek om naar toe te verhuizen, met genoeg groeimogelijkheden voor de toekomst, in de buurt van onze werkgebieden en goed bereikbaar voor ons personeel. Door gestage groei van ons bedrijf hebben we in 2012 een extra vestiging in Heemskerk op de Trompet 2 betrokken, van waaruit we met name ons Schademanagement organiseren.

Waarom zijn jullie al jaren lid van Ondernemend Limmen?
Wij moeten eerlijk bekennen dat we niet erg actief zijn binnen de ondernemersvereniging en dat we onze werkzaamheden tot op heden redelijk onder de radar uitvoeren, zoals Michel Welgraven al eerder heeft aangegeven. Vanwege de op handen zijnde herinrichting van de Rijksweg Limmen hebben we de laatste tijd wel meer ondernemers en buren gesproken. Ter informatie geef ik aan dat BouwVisie op dit moment niet beroepsmatig betrokken is bij dit project. Ondanks dat zijn we destijds wel lid geworden van de voorloper van de LOV, omdat wij een goed georganiseerde ondernemersvereniging zeker een warm hart toedragen en lid worden dan toch echt wel het minste is wat je als bedrijf kunt doen.

Welk project staat jullie het meest bij?
Tja, daar hoeven wij niet lang over na te denken, dat is het project Schiphol – Amsterdam – Almere waar BouwVisie in opdracht van Rijkswaterstaat zeer nauw bij betrokken is. Het hele project SAA behelst in totaal de aanleg van ruim 63 kilometer rijksweg van Schiphol tot aan Almere-buiten. Het project bestaat uit 5 deelprojecten, is gestart in 2010 en zal naar verwachting rond het jaar 2027 afgerond worden. In 2020 is de uitvoering van het laatste deelproject gestart en dat betreft de verbreding en het gedeeltelijk verdiept aanleggen van de rijksweg A9 door Amstelveen tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (aansluiting A9 op de A2). Bij dit project is BouwVisie door Rijkswaterstaat o.a. ingeschakeld voor Grondverwerving en Schademanagement. Voor Grondverwerving houdt dit in dat met alle grondeigenaren en rechthebbenden tijdig een regeling getroffen dient te zijn, zodat de aannemer van Rijkswaterstaat op tijd de gronden ter beschikking heeft voor het uitvoeren van zijn opdracht. Voor het Schademanagement houdt dit in dat vóór, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden van de aanneemcombinatie van Rijkswaterstaat door ons monitoringsplannen en risicoanalyses worden opgesteld en tijdig de preventieve schademonitoring uitgevoerd wordt. Om dit omvangrijke werk te beheersen hebben wij hiervoor een eigen database ontwikkeld welke is gekoppeld aan onze meldkamer te Heemskerk.

Wat is jullie grootste uitdaging?
Onze grootste uitdaging is om de komende jaren naast rijksopdrachten nog meer mooie opdrachten vanuit het bedrijfsleven te krijgen. Met name het nog meer adviseren van bedrijven bij gedwongen bedrijfsverplaatsingen. Een specialiteit waar we veel kennis en ervaring hebben opgedaan. Momenteel begeleiden wij ook een bedrijf in Friesland dat een gedeelte van haar productielocatie gedwongen moet verplaatsen. Dat zijn uitdagende projecten voor bedrijven die hier, meestal ongewild, mee te maken krijgen en waar wij als BouwVisie zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn in de adviserende en begeleidende fase.

Aan wie wil jij het stokje overdragen?
Ik zou het stokje graag overdragen aan onze overbuurman Ton van Bekkum van “Van Bekkum Bedrijfswagens”.

Mijn vragen:

  1. Kan je iets meer vertellen over de kernactiviteiten van Van Bekkum Bedrijfswagens?
  2. Klopt het gerucht dat de Rijksweg Limmen min of meer de beste autoshowroom van Nederland is en zo ja, hoe komt dat?
  3. Hoe lang zit je al in de autohandel en wat voor werk zou je nu doen als Van Bekkum Bedrijfswagens niet zou bestaan?
  4. Hoe kijkt Van Bekkum tegen de komende elektrificatie van het wagenpark aan. Is dat voor jullie een kans of een bedreiging?
  5. Voor een aantal bedrijven in Limmen en omgeving zal de renovatie van de Rijksweg Limmen ingrijpende gevolgen hebben. Hoe is dat voor jullie en hebben jullie je daar mogelijk al op voorbereid?
  6. Aan welk lid van Ondernemend Limmen wil Van Bekkum het stokje overdragen en met welke vragen?

 

Meer weten over Jack van Duijvenbode? Klik hier voor de website.